Reálna podoba vašich snov

Stavebná spoločnosť DOSS Žilina

O spoločnosti

Firma DOSS spol. s r.o. Žilina, vznikla dňa 26. 2. 1992 – zápisom do obchodného registra v Banskej Bystrici, ako súkromná stavebná a dopravná spoločnosť, v zložení predstavenstva:

 • Ing. Jozef Očko st. – konateľ
 • Ing. Jozef Očko – konateľ
 • Ing. Milan Očko – konateľ
 • Ing. Vladimír Očko –konateľ

Certifikát ISO

Spoločnosť je od 1. 1. 1993 platcom DPH.
Organizačná zložka v Českej republike od : 2.6.1995
Firma je od 22.3.2004 držiteľom certifikátu STN ISO 9001:2008

Čestné uznanie

Hlavným predmetom spoločnosti je stavebná činnosť (realizácia pozemných stavieb, ekologických a inžinierskych stavieb, občianske a priemyselné stavby, stolárska výroba), obchodná činnosť (veľkoobchod s distribúciou, export, import, maloobchod so sanitárnym a kúpeľňovým tovarom) a dopravná činnosť. Ďalej sú napr. zemné práce, prenájom stavebných mechanizmov, inžinierska a konzultačná činnosť, či obchodná činnosť v rámci organizačnej zložky v Českej republike.

Odborná spôsobilosť a oprávnenie na vykonávanie činnosti firmy je doložená platným výpisom z obchodného registra (príp. živnostenským listom).

Stavebné kapacity a štruktúra zamestnancov

Spoločnosť disponuje zamestnancami s dlhoročnou odbornou praxou a vedúcimi pracovníkmi s odbornou spôsobilosťou a praxou v riadení v stavebníctve.

V súčasnosti má naša spoločnosť v stave cca 60 kmeňových zamestnancov, s ktorými si zabezpečuje väčšinu odborných profesií sama. Spoločnosť dlhoročne spolupracuje v prípade potreby s osvedčenými a renomovanými subdodávateľmi. V priebehu sezóny tak disponuje spoločnosť so 100-150 pracovníkmi.

Objem produkcie za posledných 10 rokov 

Rok  
2012 2,24 mil. € /67,57 mil. Sk/
2011 4,20 mil. € /126,53 mil. Sk/
2010 4,83 mil. € /145,51 mil. Sk/
2009 6,32 mil. € /190,40 mil. Sk/
2008 4,89 mil. € /147,30 mil. Sk/
2007 6,64 mil. € /200,00 mil. Sk/
2006 4,81 mil. € /145,00 mil. Sk/
2005 3,25 mil. € /98,00 mil. Sk/
2004 2,83 mil. € /85,20 mil. Sk/
2003 3,25 mil. € /97,80 mil. Sk/

Technické zabezpečenie firmy

Spoločnosť disponuje základnými prostriedkami potrebnými k zabezpečeniu svojej činnosti.

Z jej technického vybavenia vyberáme:

 • univerzálny zemný stroj JCB 3 CX Super
 • stavebno-výkopový stroj TATRA UDS,
 • univerzálny stavebno-výkopový stroj UNC 060,
 • nákladný MAN FE 26.314 s hydraulickou rukou,
 • nákladné vozidlo MAN STEYR 12S22 s hydraulickou rukou a kontajnerom
 • nákladné vozidlo T 815-S1
 • elektrické kompresory – PKS 50, naftový kompresor ATMOS
 • nákladný – VW – transportér – 2 ks,
 • nákladný Fiat DUCATO 3.0
 • rezačka špár 2 ks - vibračný valec, vibračné dosky a nohy
 • príslušná stredná stavebná mechanizácia (vŕtacie kladivá, zbíjacie kladivá, zváracie agregáty, omietací stroj, ostatná menšia stavebná mechanizácia),
 • stavebné výťahy, lešenia, plošné stenové a stropné debniace systémy, vysokozdvižné mechanické a hydraulické plošiny
 • mobilné stavebné bunky, UNIMO bunky

 

Naša stavebná spoločnosť za čas svojej existencie dokázala úspešne zrealizovať množstvo stavebných zákaziek pre objednávateľov a investorov z rôznych odvetví nášho hospodárstva ako aj pre súkromný a štátny sektor o čom svedčí aj naša referenčná listina zrealizovaných stavieb.

Za tento čas sme sa stali aj úspešnými stabilnými dodávateľmi mnohých našich obchodných partnerov ako napr. TATRA banka, a.s. Bratislava (realizácia pobočiek a expozitúr od r. 1998 až po súčasne

realizovanú sieť pobočiek pre materskú firmu REIFFEISEN BANK po celej SR), VURAL a.s., Žilina, SAVURA Slovakia a.s., Žilina, či SPP a.s., Bratislava atď.

ZISK Z PREDCHÁDZAJÚCIH OBDOBÍ BOL INVESTOVANÝ NA ROZVOJ, TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE FIRMY ZÁKLADNÝCH PROSTRIEDKOV ZABEZPEČUJÚCIH CHOD SPOLOČNOSTI.

Naša spoločnosť Vám garantuje, že všetky objednávky budú zrealizované kvalitne a v dohodnutom termíne, s cenou podľa dohody.

Radi sa podelíme s Vami o naše skúsenosti, pri záväzných objednávkach poskytujeme poradenskú službu zdarma.

Tešíme sa na našu spoluprácu.

Vladimír Očko - DOSS spol. s.r.o.

Ing. Vladimír Očko
Konateľ