Už 30 rokov staviame pre Vás...

Stavebná spoločnosť DOSS spol. s r.o. Žilina

Aktualizácia: 20.5.2022

O spoločnosti

Firma DOSS spol. s r.o. Žilina, vznikla dňa 26. 2. 1992 – zápisom do obchodného registra v Banskej Bystrici, ako súkromná stavebná a dopravná spoločnosť, v zložení predstavenstva:

 • Ing. Jozef Očko – konateľ
 • Ing. Milan Očko – konateľ
 • Ing. Vladimír Očko –konateľ

Spoločnosť je od 1. 1. 1993 platcom DPH.
Organizačná zložka v Českej republike od 2.6.1995.

Čestné uznanieHlavným predmetom spoločnosti je stavebná činnosť (realizácia pozemných stavieb, ekologických a inžinierskych stavieb, občianske a priemyselné stavby, stolárska výroba), obchodná činnosť (veľkoobchod s distribúciou, export, import, maloobchod so sanitárnym a kúpelňovým tovarom) a dopravná činnosť.
Ďalej sú napr. zemné práce, prenájom stavebných mechanizmov, inžinierska a konzultačná činnosť, či obchodná činnosť v rámci organizačnej zložky v Českej republike.

Od roku 2018 sme k svojim činnostiam zaradili aj realitnú činnosť, t.j. prenájom, či predaj vlastných nehnuteľností.

Odborná spôsobilosť a oprávnenie na vykonávanie činnosti firmy je doložená platným výpisom z obchodného registra (príp. živnostenským listom).

Stavebné kapacity a štruktúra zamestnancov

Spoločnosť disponuje zamestnancami s dlhoročnou odbornou praxou a vedúcimi pracovníkmi s odbornou spôsobilosťou a praxou v riadení v stavebníctve.

V súčasnosti má naša spoločnosť v stave cca 45 kmeňových zamestnancov, s ktorými si zabezpečuje väčšinu odborných profesií sama. Spoločnosť dlhoročne spolupracuje v prípade potreby s osvedčenými a renomovanými subdodávateľmi. V priebehu sezóny tak disponuje spoločnosť s 80-100 pracovníkmi.

Objem produkcie za posledných 12 rokov 

Rok  
2020 6,03 mil. EUR
2019 2,91 mil. EUR
2018 3,76 mil. EUR
2017 2,6 mil. EUR
2016 2,34 mil. EUR
2015 2,53 mil. EUR
2014 3,52 mil. EUR
2013 2,59 mil. EUR
2012 2,23 mil. EUR
2011 4,14 mil. EUR
2010 4,83 mil. EUR
2009 6,32 mil. EUR

 

Technické zabezpečenie firmy

Spoločnosť disponuje základnými prostriedkami potrebnými k zabezpečeniu svojej činnosti.

Z jej technického vybavenia vyberáme:

 • univerzálny zemný stroj JCB 3 CX Super

 • MAN FE26.314 s hydraulickou rukou 

 • MAN 12.220 BL 4x2 s teleskopickým nosičom na kontajnery 

 • T 815 S1 

 • univerzálny stavebno-výkopový stroj UNC 060

 • pojazdná univerzálna plošina

 • vysokozdvižný vozík HYSTER - CATERPILAR 

 • elektrické kompresory – PKS 50

 • rezací stroj asfaltu – NORWIT FS 400 BFT

 • rezačka špár, vibračný valec, vibračné dosky a nohy

 • príslušná stredná stavebná mechanizácia (vŕtacie kladivá, zbíjacie kladivá, zváracie agregáty, omietací stroj, ostatná menšia stavebná mechanizácia)

 • mobilné stavebné bunky, UNIMO bunky 

 • obytné kontajnery 20´W1 BS 10-20 

 • kompletné zariadenie a technológia stolárskej dielne, kde realizuje firma stolársku výrobu komplexne pre svoju stavebnú činnosť (výroba atypických stolárskych konštrukcií, okien, dverí, výkladov, nábytkových a interiérových zariadení)

 • pojazdný kompresor ATMOS PDP20 s pneumatickým kladivom SKA12B 6 6 

 • stavebné výťahy, rámové lešenia TERMISPRZET, plošné stenové a stropné debniace systémy, vysokozdvižné mechanické a hydraulické plošiny

 • zariadenie a technológia – zámočnícka výroba (vrátane realizácie)

 • úžitkové osobné vozidlá 

 • osobné motorové vozidlá

Naša stavebná spoločnosť za čas svojej existencie dokázala úspešne zrealizovať množstvo stavebných zákaziek pre objednávateľov a investorov z rôznych odvetví nášho hospodárstva ako aj pre súkromný a štátny sektor o čom svedčí aj naša referenčná listina zrealizovaných stavieb.

Za tento čas sme sa stali aj úspešnými stabilnými dodávateľmi mnohých našich obchodných partnerov ako napr. TATRA banka, a.s. Bratislava (realizácia pobočiek a expozitúr od r. 1998 až po súčasne

realizovanú sieť pobočiek pre materskú firmu REIFFEISEN BANK po celej SR), VURAL a.s., Žilina, SAVURA Slovakia a.s., Žilina, či SPP a.s., Bratislava atď.

ZISK Z PREDCHÁDZAJÚCIH OBDOBÍ BOL INVESTOVANÝ NA ROZVOJ, TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE FIRMY ZÁKLADNÝCH PROSTRIEDKOV ZABEZPEČUJÚCIH CHOD SPOLOČNOSTI.

Naša spoločnosť Vám garantuje, že všetky objednávky budú zrealizované kvalitne a v dohodnutom termíne, s cenou podľa dohody.

Radi sa podelíme s Vami o naše skúsenosti, pri záväzných objednávkach poskytujeme poradenskú službu zdarma.

Tešíme sa na našu spoluprácu.

Vladimír Očko - DOSS spol. s.r.o.

Ing. Vladimír Očko
Konateľ