Už 28 rokov staviame pre Vás...

Stavebná spoločnosť DOSS spol. s r.o. Žilina

FOTO: Bytové stavby a občianska vybavenosť

Naša stavebná spoločnosť za čas svojej existencie dokázala úspešne zrealizovať množstvo stavebných zákaziek pre objednávateľov a investorov z rôznych odvetví nášho hospodárstva ako aj pre súkromný a štátny sektor o čom svedčí aj naša referenčná listina zrealizovaných stavieb. Za tento čas sme sa stali aj úspešnými stabilnými dodávateľmi mnohých našich obchodných partnerov ako napr. TATRA banka, a.s. Bratislava (realizácia pobočiek a expozitúr od r. 1998 až po súčasne realizovanú sieť pobočiek pre materskú firmu REIFFEISEN BANK po celej SR), VURAL a.s., Žilina, SAVURA Slovakia a.s., Žilina, či SPP a.s., Bratislava atď.

FOTO: Rodinné domy

 

Fotografie postupne dopĺňame...

FOTO: Administratívne budovy + objekty pre služby a ostatné

Referencie

Zoznam   v y b r a n ý ch   zrealizovaných stavieb za posledné obdobie:

 • Výstavba obytného súboru individuálnej bytovej výstavby DOSS Žilina, 

  Hájik – juh /Obytný blok 1,2,3/,  

     r

  ozpočet:  3,98 mil. € (120 mil. Sk), v rokoch 

  2001-2006  


 • Mesto Bytča, Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ BYTČA, Mierová ul., rozpočet: 2,94 mil. €  (88,57 mil. Sk), rok 2010
 • LG DEVEL  ŽILINA, Výstavba - súboru bytových domov /31 byt. jednotiek/ Žilina – Hájik, p. súbor  č.  1472/366, rozpočet:  2,89 mil. €  (87 mil. Sk), v rokoch 2006 - 2007
 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava, rekonštrukcia objektu č. 5, rozpočet :  2,2 mil. €  (66,32 mil. Sk), v rokoch 2007-2008
 • DUVOKS, a.s., ŽILINA, p

  rístavba a nadstavba administratívnej budovy DUVOKS, Žilina – Dolné Rudiny,   r

  ozpočet:  1,39 mil. €  (42 mil. Sk), v rokoch 

  2006 – 2007


 • SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Bratislava, rekonštrukcia administratívnej budovy, Votrubova 1, Bratislava, r

  ozpočet: 1,22 mil. €  (36,75 mil. Sk) , rok 

  2009


 • MESTO BYTČA, 

  Kultúrno – spoločenské centrum - Bytča, Treskoňová ul., r

  ozpočet:  1,11 mil. €  (33,5 mil. Sk), rok 

  2006


 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon 

  väzby Ilava, p

  rístavba a rekonštrukcia obj. č.8.,    r

  ozpočet:  829 848,- € (25 mil. Sk), rok 

  2007                      


 • Novostavba policajnej stanice v Tepličke nad Váhom, rozpočet:  788 024,- €  (23,74 mil. Sk), rok 2007       
 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava „Rekonštrukcia podkrovia administratívnej budovy, rekonštrukcia strechy obj. č.6“, rozpočet: 786 696,- €  (23,7 mil. Sk), rok 2004 - 2005     
 • SAVURA Slovakia, a.s., Oprava a prestavba objektu na ul. Alexandra Rudnaya 23, Žilina (VURAL), rozpočet: 954 024,- €  (28,74 mil. Sk), rok 2011
 •  OBEC JACOVCE, Školský areál Jacovce – Rekonštrukcia základnej školy a Materskej školy, rozpočet: 665 212,- € (20,04 mil. Sk), rok 2011   
                   
 •  PRINGTON LEASREAL  spol.  s r.o., Lekáreň  a zdravotné stredisko, Martin – Novostavba, rozpočet:  638 773,- €   (19,24 mil. Sk), rok 2005
                                  
 •  OBEC PRUŽINA, Rekonštrukcia ZŠ Š. Závodníka, výmena okien a zateplenie objektu, rozpočet: 639 847,- € (19,27 mil. Sk), rok 2010  
                                   
 •  ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, a.s., Generálna rekonštrukcia železničnej stanice, prevádzkovej budovy ŽSR, Liptovský Mikuláš, rozpočet:   627 697,- €  (18,91 mil. Sk), rok 2002  
 • AUTOMONT Žilina, Obchodné priestory - AUTOMONT  Žilina, novostavba, rozpočet: 607 449,- €   (18,3 mil. Sk), rok 2006 - 2007          
 • MESTO ŽILINA, Technická vybavenosť pre obytný súbor individuálnej bytovej výstavby, 54 Rodinných domov Žilina Hájik – II. stavba., rozpočet:  574 255,- €    (17,3 mil. Sk), rok 2002   
 • MESTO ŽILINA, Rekonštrukcia denného stacionáru  pre dôchodcov, zdravotne a telesne postihnutých v meste Žilina., rozpočet:  566 819,- €  (17,076 mil. Sk), rok 2006 – 2007
 • SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o., Žilina - Bratislava, Prestavba priemyselnej haly na administratívne účely, rozpočet: 560 977,- €  (16,9 mil. Sk), rok 2007
 • Polyfunkčný bytový dom Šašvárka – Žilina ,, Novostavba", rozpočet : 509 858,- €  (15,36 mil. Sk ), rok 2007-2008
 • SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Bratislava, Rekonštrukcia 1. a 2. NP administratívnej budovy, Votrubova 1, Bratislava – III: etapa, rozpočet: 480 165,- €   (14,46 mil. Sk), rok 2010
 • ADMINISTRATÍVNA BUDOVA TWINS BRATISLAVA, Nadstavba, prístavba a rekonštrukcia admin. budovy TWINS na Hviezdoslavovej ul. v Bratislave, rozpočet: 452 534,- €  (13,63 mil. Sk), rok 2010
 • MESTO ŽILINA,  Hájik II. stavba – splašková kanalizácia – zberač S, SII-1, SII-2, - vodovod – I. etapa, rozpočet:   381 730,-€  (11,5 mil. Sk), rok 2005
 • TECHPLASTY s.r.o., Prestavba RD na  administratívno – prevádzkovú budovu, rozpočet:  376 569,- €  (11,34 mil. Sk), rok 2004 – 2005
 • MESTO RAJEC, Výstavba 4-podlažného nájomného domu a techn. infraštruktúra – Rajec, rozpočet:  376 569,- €    (11,34 mil. Sk), rok 2005
 • Mesto Žilina,  Hájik II. stavba – technická infraštruktúra, rozpočet: 371 772 ,- €     (11,2 mil. Sk), rok 2002
 • SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Bratislava, rekonštrukcia sociálnych zariadení, administratívnej budovy  II. v Bratislave, rozpočet: 327 131,- €   (9,86 mil .Sk), rok 2011
 • MESTO BYTČA, Vonkajší verejný bazén Bytča – stavebné opravy a úpravy, rozpočet:  317 001,- €  (9,55 mil. Sk), rok 2004
 • SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy – Energetický dispečing, rozpočet: 314 760,- €  (9,48 mil. Sk), rok 2011
 • TATRA BANKA, a. s., rozšírenie pobočky TATRA BANKY v Remeselníckom dome v Žiline, rozpočet: 243 600,-€ (7,34 mil. Sk), rok 2011
 • NCD BULDING, s.r.o., nadstavba bytového domu, Rumančekova Bratislava, rozpočet: 233 706,-€ (7,04 mil. Sk)
 • Výstavba technickej infraštruktúry pre obytný súbor – MOJŠ, rozpočet: 229 183,- €  (6,90 mil. Sk), rok 2009
 • MESTO ŽILINA, IBV Bôrik, lokalita Bôrik III.Technická vybavenosť ( dážď. a splaš. kanalizácia, vodovod, komunikácie ), rozpočet:  204 1420- €   (6,15 mil. Sk), rok 2004
 • FIRMA TOPAS spol. s r.o., rekonštrukcia administratívnej budovy, rozpočet: 199 164,- €   (6,0 mil. Sk), rok 2003
 • TATRA BANKA, a.s., realizácia pobočky TATRA BANKY, a.s.  OC MIRAGE Žilina, rozpočet: 198 500,- € (5,98 mil. Sk)
 • OBEC GBEĽANY, revitalizácia  námestia v obci Gbeľany, rozpočet: 189 645,- €  (5,71 mil. Sk), rok 2010
 • VURAL a.s. Žilina, prevádzka Hrabové, prestavba a dostavba prevádzkového objektu, rozpočet:  182 567,- €   (5,5 mil. Sk), rok 2003
 • SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Bratislava, Plynárenské múzeum – vonkajšia expozícia, rozpočet: 173 676,- €   (5,23 mil. Sk), rok 2010
 • COOP JEDNOTA č. 061 BRODNO - Stavebné úpravy a prístavba, rozpočet: 167 018,- € (5,01 mil. Sk)
 • Okresný súd Žilina, rekonštrukcia a prístavba budovy Okresného súdu Žilina Sanácia suterénu, dodávka  a montáž obkladov a dlažieb, rozpočet:  162 650,- €   (4,9 mil. Sk)  rok 2005
 • Rozšírenie obchodno-prevádzkových priestorov ,,ARION“ Žilina, rozpočet :  161 654,- €  (4,87 mil. Sk), rok 2007-2008
 • COOP Jednota PJ 119- Dlhé Pole - stavebné úpravy, rozpočet: 159 825,- €  (4,81 mil. Sk), rok 2010
 • MESTO RAJEC, prestavba a stavebné úpravy 2. NP – Základná umelecká škola v Sociálnom dome v Rajci, rozpočet:  156 011,-€  (4,7 mil. Sk), rok 2003
 • EXPOZITÚRA TATRA BANKY a.s. – Obchodné centrum DUBEŇ Žilina, rozpočet:  155 015,- €   (4,67 mil. Sk), rok 2002
 • Firma  B.O.F., a.s., stavebné úpravy administratívnych priestorov v objekte VURAL a.s. Žilina, rozpočet:  149 372,- €   (4,5 mil. Sk), rok 2002
 • STAVOARTIKEL, s.r.o., Areál firmy STAVOARTIKEL Bytča - rekonštrukcia spevnených plôch, rozpočet:  149 372,-€  ( 4,5 mil. Sk), rok 2004
 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava, oprava a údržba objektu č. 1 – administratívna budova – I. etapa, rozpočet : 140 078,- €  (4,22 mil. Sk), rok 2007-2008
 • OBEC DIVINA, ZŠ Divina - rekonštrukcia strechy, výmena okien, zateplenie fasády., rozpočet:   138 751,- €   (4, 18 mil. Sk), rok 2004
 • Žilinské komunikácie a.s. Žilina, prestavba garáží na sociálno-prevádzkové priestory, rozpočet:  137 755,- €   (4,15 mil. Sk), rok 2002
 • MESTO ŽILINA, technická infraštruktúra pre individuálnu bytovú výstavbu  ZÁVODIE – Žilina, II. Časť  objekt: SO 021 – Vodovod, SO 022 -  Kanalizácia, rozpočet:  132 775,- €  (4 mil. Sk), rok 2006
 • TATRA BANKA, a.s., realizácia pobočky TATRA BANKY, a.s. v zábavnom centre Aupark Žilina, rozpočet: 114 240,- €   (3,44 mil.Sk) , rok 2010
 • JUTEX – Ing. Július Horvát, rekonštrukcia obchodného domu JUTEX – Bernolákova ul. č. 177 Žilina, rozpočet:   116 178,- €   (3,5 mil. Sk), rok 2002
 • Rozšírenie pobočky Tatra Banky v Nákupnom stredisku Dubeň v Žiline, rozpočet: 20 401,- Eur (614 600,- Sk), rok 2009
 • TATRA BANKA, a.s., nová sieť pobočiek REIFFEISEN BANK – Krupina, Zvolen, Žilina, Banská Bystrica
 • Rekonštrukcia  pobočiek VOLKSBANK Slovensko, a.s. – Galanta, Banská Bystrica, rok 2012 - 2013

Naša stavebná spoločnosť za čas svojej existencie dokázala úspešne zrealizovať množstvo stavebných zákaziek pre objednávateľov a investorov z rôznych odvetví nášho hospodárstva ako aj pre súkromný a štátny sektor o čom svedčí aj naša referenčná listina zrealizovaných stavieb.

Za tento čas sme sa stali aj úspešnými stabilnými dodávateľmi mnohých našich obchodných partnerov ako napr. TATRA banka, a.s. Bratislava (realizácia pobočiek a expozitúr od r. 1998 až po súčasne

realizovanú sieť pobočiek pre materskú firmu REIFFEISEN BANK po celej SR), VURAL a.s., Žilina, SAVURA Slovakia a.s., Žilina, či SPP a.s., Bratislava atď.

ZISK Z PREDCHÁDZAJÚCIH OBDOBÍ BOL INVESTOVANÝ NA ROZVOJ, TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE FIRMY ZÁKLADNÝCH PROSTRIEDKOV ZABEZPEČUJÚCIH CHOD SPOLOČNOSTI.

Naša spoločnosť Vám garantuje, že všetky objednávky budú zrealizované kvalitne a v dohodnutom termíne, s cenou podľa dohody.

Radi sa podelíme s Vami o naše skúsenosti, pri záväzných objednávkach poskytujeme poradenskú službu zdarma.

Tešíme sa na našu spoluprácu.

Vladimír Očko - DOSS spol. s.r.o.

Ing. Vladimír Očko
Konateľ